27 грудня 2022 року на факультеті іноземної філології відбувся публічний захист кваліфікаційних робіт здобувачами денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська), за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)». Випускники продемонстрували вміння здійснювати наукове дослідження, їхні роботи відзначалися актуальністю та оригінальністю.

Захист кваліфікаційних робіт здобувачами денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти