29-30 грудня 2022 року на факультеті іноземної філології відбувся публічний захист кваліфікаційних робіт здобувачами заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська), за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)». Більшість випускників продемонстрували високий та середній рівень сформованості вмінь здійснювати наукове дослідження, їхні роботи відзначалися актуальністю та оригінальністю.

Захист кваліфікаційних робіт здобувачами заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти