20 лютого 2023 року відбувся захист виробничої філологічної практики студентів 4 курсу групи Fil1-B19 спеціальності 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Практика тривала 4 тижні з 16 січня по 10 лютого 2023 року та відбувалася на базі кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Керівники практики від кафедри англійської мови Мельник І.В. та Свідер І.А. акцентували увагу присутніх на тому, що виробнича філологічна практика – це можливість для студентів-філологів проводити аналітико-лінгвістичну та фахову (перекладацьку) діяльність, узагальнити теоретичні знання, розвивати здатність сприймати та аналізувати інформацію, пр актикуватися у сфері галузевого перекладу та реферування. Був проведений аналіз помилок та неточностей, допущених студентами під час здійснення перекладу статті філологічного спрямування, реферування та підготовки лінгвостилістичного аналізу художнього тексту, запропоновано шляхи їх усунення та попередження.

Програма виробничої філологічної практики успішно виконана, студенти виявили достатній рівень теоретичної та практичної підготовки, продемонстрували володіння загальними та спеціальними компетентностями.

Захист виробничої філологічної практики