16 травня 2023 року відбулося відкрите практичне заняття з Практики усного та писемного мовлення англійської мови для групи Ang1M22 до якого приєдналися здобувачі освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Тема заняття – «Reality Show», викладач – канд. філол. наук, доцент кафедри англійської мови Ірина Свідер. Основна увага приділялась розвитку та вдосконаленню навичок і умінь міжособистісного спілкування іноземною мовою задля ефективної та продуктивної комунікації. Використання різноманітних методів та прийомів навчання дозволило зробити заняття цікавим та динамічним, а системність, послідовність, доступність викладу матеріалу спонукала учасників активно приймати участь в обговоренні, ділитися думками, фідбеками, обмінюватися враженнями про сучасне телебачення та реаліті шоу, застосовуючи нову лексику з теми та складні граматичні конструкції.
Магістранти виявили високий рівень володіння мовою, здатність адаптуватися, пристосовуватися до мінливих умов комунікації, вільність та толерантність у висловлюванні своїх думок та позитивну енергію під    час мовної взаємодії.

Відкрите практичне заняття з Практики усного та писемного мовлення англійської мови «Reality Show»